Home

 

 Welkom op ’t Hoogeveld!

 

Midden in de prachtige natuur aan de zuidwest kant van Groningen vind je ’t Hoogeveld.
Dit biologisch vleesveebedrijf beheert in samenwerking met Natuurmonumenten een veenweidegebied van 600 hectare in het nieuwe natuurgebied de Onlanden.
In het eigen dorp bekend als ‘De Kijkboerderij’, want vanaf het bordes boven de stallen zijn de schitterende Limousins te bewonderen. Dat wil zeggen: in de winter, want in de zomerperiode begrazen zij de weidegebieden.

’t Hoogeveld produceert biologisch vlees. Voor de particulier verkrijgbaar via
Heerlijk Eerlijk Vlees of biologische slagerij De Groene Weg in de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht voor fokmateriaal en biologische voederproducten.
Daarnaast biedt de boerderij vele mogelijkheden, waaronder een vergaderruimte, excursie met rondleiding, educatie, of bijvoorbeeld een feestje voor u of uw kind.
Op ’t Hoogeveld is duurzaamheid een vertrekpunt.

Sytze en Alma van der Goot – Feunekes

Bedrijfsvoering

De Limousins op ’t Hoogeveld zijn allemaal raszuiver en opgenomen in de Limousin Vereniging Nederland. De fokkerij wordt op peil gehouden met fokstieren uit de bakermat van de Limousins, Frankrijk.  Vooral ’s winters wordt er gebruikt gemaakt van K.I. met de beste Franse topstieren om de bloedlijnen te verversen en de kwaliteit van de veestapel op een hoger peil te brengen.

Klik op de foto voor een artikel over ons bedrijf in EKOLAND

“Bedrijfsvoering” verder lezen

Mogelijkheden

Kijkboerderij
De mooiste dingen in het leven zijn gratis. De kijkstal van ’t Hoogeveld is altijd vrij toegankelijk voor bezoekers. Een heerlijke plek om kennis te maken met boerderijdieren, door de open stal en de balustrade staat u oog-in-oog met de koeien en kunt u zien hoe de kalfjes genieten, drinken bij hun moeder en in de kudde hun natuurlijke gedrag vertonen. Op de aanwezige picknickbank kunt u uw eigen ‘boerderijlunch’ organiseren. Kinderen kunnen spelen met oerelementen water en zand door het nagebootste Eelderdiepje gekerft in de dikke boomstam met de waterpomp te vullen.

U kunt ook bij ons terecht voor excursies, verjaardagsfeestjes, barbecues en zaalhuur.

“Mogelijkheden” verder lezen

Educatie

TerraStart biedt een unieke combinatie tussen onderwijs, begeleiding en bemiddeling met als doel dat kwetsbare mensen in onze samenleving een passende baan op de reguliere arbeidsmarkt kunnen krijgen. Op ’t Hoogeveld bieden wij via TerraStart  leerwerktrajecten aan. Klik hier

 

Duurzaam

Op ’t Hoogeveld is duurzaamheid de basis. Of het nu om energie gaat, de manier waarop we met ons vee, het land en de omgeving om gaan: duurzaamheid is ons vertrekpunt. Wij vinden het een prachtige uitdaging om als rentmeesters zorg te dragen voor de schepping!

Zonnepanelen
‘t Hoogeveld steekt samen met Natuurmonumenten al zijn energie in de natuur en haalt het er ook weer uit. Het mooi gladde zwarte dak op de stallen van ’t Hoogeveld is een kleine elektriciteitscentrale. Het bestaat uit 814 zonnepanelen met een totale oppervlakte van 675 m². Als er licht op de zonnepanelen valt, wordt er stroom opgewekt hiervan wordt het hele bedrijf voorzien. De reststroom gaat via kabels naar het elektriciteitsnet, en komt zo bij u uit het stopcontact. De centrale wekt per jaar 65.000 KW aan elektriciteit op.