Bedrijfsvoering

De Limousins op ’t Hoogeveld zijn allemaal raszuiver en opgenomen in de Limousin Vereniging Nederland. De fokkerij wordt op peil gehouden met fokstieren uit de bakermat van de Limousins, Frankrijk.  Vooral ’s winters wordt er gebruikt gemaakt van K.I. met de beste Franse topstieren om de bloedlijnen te verversen en de kwaliteit van de veestapel op een hoger peil te brengen.

Klik op de foto voor een artikel over ons bedrijf in EKOLAND

 

Om de kwaliteit van de veestapel te meten wordt jaarlijks meegedaan aan de Nationale vlees-vee-tentoonstelling. Regelmatig wordt fokvee verkocht, zowel vrouwelijk fokvee als fokstieren, voor zowel binnenland als voor export. De dieren op het bedrijf blaken van gezondheid, er wordt dan ook alleen voor grote noodgevallen een bezoek gebracht door de veearts. De dieren worden niet preventief behandeld en de meeste geneesmiddelen die gebruikt worden zijn homeopatisch .

Geïnteresseerd in fokmateriaal? Neem direct contact op met Sytze van der Goot: 06 206 77 312.

Hooi, grasbrok en structuurbalen

Voor het beheer van de Onlanden worden de koeien ingezet van het ras Limousin. Het zijn mooie roodbruine runderen die gewaardeerd worden vanwege hun kwaliteit voor zowel vlees als hun raseigenschappen.

De meeste kalveren worden in de winter en in het voorjaar geboren en blijven ongeveer negen maanden zogen bij de moeder. Daarna worden de stiertjes en vaarsjes gescheiden en in koppels van ongeveer 20 stuks gehouden. ’s Zomers lopen de koeien mét kalfjes in de weilanden. De allerbeste koeien worden geïnsemineerd met Franse topstieren.

’t Hoogeveld heeft een certificaat ontangen voor haar biologische bedrijfsvoering. Als gecertificeerd natuurbeheerder voldoet het bedrijf aan hooggestelde eisen die voldoen aan het zorgvuldig beheren van natuurgebieden. Het certificaat is een erkenning voor de kwaliteit van het natuurbeheer dat ‘t Hoogeveld al meer dan 20 jaar uitvoert.

’s Winters worden de koeien veelal gehuisvest in de potstallen op het bedrijf ’t Hoogeveld. De hierbij geproduceerde stalmest wordt in het voorjaar over de weilanden uitgereden. Dit komt ten goede aan het bodemleven, wat vervolgens weer vogels aantrekt. Naast de begrazing, die met één koe per hectare zeer extensief  is, wordt het gras gemaaid voor voederwinning. Dit gebeurt in nauw overleg met Natuurmonumenten en de vogelwacht. Vanaf 1 juni wordt er gemaaid, daarbij houden we rekening met broedvogels en in het wild levende jonge dieren. Het gras wordt door onszelf gemaaid, geschud en na een droogperiode van enkele dagen bij elkaar geharkt.

Vervolgens komt de loonwerker om het gedroogde gras in balen te persen en naar de boerderij te vervoeren. Ook wordt er veel gras door de grasdrogerij opgehaald en verwerkt tot struktuurbalen of grasbrok. Omdat we meestal genoeg hooi winnen, kunnen wij hooi, grasbrok en struktuurbalen uit voorraad verkopen.

Geïnteresseerd in biologische producten? Neem direct contact op met Sytze van der Goot: 06 206 77 312.